Ogólnopolskie Spotkanie dotyczące Zaangażowania w Misję Glebową UE w Polsce

Ogólnopolskie Spotkanie dotyczące Zaangażowania w Misję Glebową UE w Polsce
  • Date: 16 maja 2023 r., godz. 9.30.
  • Online.

IUNG-PIB i Projekt NATI00NS zapraszają na spotkanie dotyczące Misji Glebowej i Żywych Laboratoriów oraz udziału w projektach Horyzontu Europa prowadzonych w ramach tej misji. Uczestnicy dowiedzą się o tym jak aplikować o środki, szukać partnerów i budować konsorcja oraz konkurować z innymi o zwycięstwo w konkursie. Zapraszamy do Puław! Wydarzenie ma charakter hybrydowy.

Feedback Survey

Prezentacje

Dzisiejsze wydarzenie jest jednym z wielu organizowanych przez grupę projektową NATI00NS. Organizacja krajowych spotkań angażujących jest pierwszym krokiem do uruchomienia misji UE "A Soil Deal for Europe", 100 Living Labs i Lighthouses, której celem jest transformacja gleb w kierunku poprawy ich zdrowotności do 2030 roku. Podobne wydarzenia odbędą się w pierwszych miesiącach 2023 roku, w sumie w 43 krajach, UE i krajach stowarzyszonych. Ponadto, na różnych etapach projektu zostaną zorganizowane spotkania, mające na celu ułatwienie nawiązywania kontaktów w obrębie państw i między krajami, pomiędzy zainteresowanymi stronami z różnych obszarów użytkowania gruntów i profesji, oraz ułatwienie składania wniosków w ramach unijnych zaproszeń do Living Labs. 

Przede wszystkim od zdrowych gleb zależy życie na Ziemi. 95% naszej żywności otrzymujemy dzięki glebie. Należy również pamiętać o pozyskiwaniu i wykorzystywaniu drewna. Poza tym zdrowe gleby zapewniają podstawowe usługi ekosystemowe, takie jak czysta woda i siedliska dla różnorodności biologicznej. Są również głównym rezerwuarem węgla, dzięki którymu można spowolnić zmiany klimatu. Poza tym zdrowe gleby zmniejszają skutki ekstremalnych zjawisk klimatycznych. Są zatem niezbędne dla wszystkich procesów podtrzymujących życie na Ziemi. W związku z powyższym zdrowe gleby zostały zdefiniowane jako „posiadające stałą zdolność do wspierania usług ekosystemowych”.

Misja Glebowa została stworzona w szczególności po to, aby przewodzić transformacji w kierunku zdrowych gleb w 2030 roku. Misja stanowi również sedno Zielonego Ładu UE, który jest pakietem inicjatyw politycznych mających na celu pokonanie zagrożeń wynikających ze zmiany klimatu i degradacji środowiska. Korzyści płynące z Europejskiego Zielonego Ładu to m.in. świeże powietrze, czysta woda, zdrowe gleby, różnorodność biologiczna oraz zdrowa i niedroga żywność.
The Living Labs and Lighthouses mają w szczególności przyczynić się do poprawy zdrowia gleby. Misja Gleba obejmuje osiem szczegółowych celów związanych ze zdrowiem gleby.  

Celem Misji Glebowej jest utworzenie 100 Living Labs and Lighthouses na wszystkich rodzajach gruntów w całej Europie. Zadaniem Living Labs i Lighthouses będzie przyspieszenie tworzenia i wdrażania rozwiązań pozwalających osiągnąć określone cele i rozwiązać określone problemy związane z glebą. Stan gleby można poprawić w wielu miejscach, dlatego Misja nie wprowadza podziału względem rodzaju użytkowania gruntów, zaś zajmuje się wszystkimi gruntami: rolniczymi, leśnymi, naturalnymi, miejskimi i poprzemysłowymi.

Living Labs umożliwią współpracę między wieloma partnerami, którzy działają na szczeblu lokalnym lub regionalnym i koordynują badania w kilku lokalizacjach w zasięgu regionów (lub na terenach roboczych).
“Lighthouses” definiuje się jako „miejsca szkoleń, przekazu informacji i demonstracji rozwiązań, których działania są wzorcem w zakresie skuteczności poprawy stanu gleby”.
Żywe Laboratoria Zdrowia Gleby mają konkretne lokalizacje i składają się z kilku placówek o zasięgu lokalnym lub regionalnym.

Zasadniczą cechą metodologii Living Lab jest podejście zorientowane na użytkownika, z udziałem wszystkich istotnych podmiotów i użytkowników końcowych

Matchmaking Platform

Czas Sesja
9:30 – 10:00 Rejestracja uczestników
10:00 – 10:10 Otwarcie
10:10 – 10:25 Misja glebowa. Dr hab. Rafał Wawer, profesor IUNG-PIB
10:25 – 10 50 Żywe Laboratoria. Dr hab. Rafał Wawer, profesor IUNG-PIB
10:50 – 11:20 Stan gleb w Polsce. Dr hab. Grzegorz Siebielec, prof. IUNG-PIB
11:20 – 11:40 Sesja interaktywna – gleby w Polsce
11:40 – 12:10 Od gospodarstwa do Misji Glebowej i z powrotem. Mateusz Ciasnocha, European Carbon Farmers
12:10 – 12:40  Wprowadzenie do projektów badawczych – Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Dział Krajowego Punktu Kontaktowego
12:40 – 13:00 Sesja interaktywna – Żywe Laboratoria
13:00 – 13:15 Projekt NATI00NS i narzędzia wspierające udział w konsorcjach Horyzontu Europa Soil Mission. Dr hab. Rafał Wawer, profesor IUNG-PIB
13:15 – 13:35 Dyskusja

Matchmaking Platform

National event
-
Online, virtual event

Organisers

IUNG