Ankieta ewaluacyjna dotycząca wydarzeń NATI00NS

Dziękujemy za udział w spotkaniu NATI00NS, chcielibyśmy poprosić o wypełnienie ankiety, która przyczyni się do rozwoju Misji Glebowej Unii Europejskiej oraz polepszenia następnych wydarzeń.

fieldset
Rodzaj organizacji
W jakie praktyki użytkowania terenu są Państwo zaangażowani?
Dlaczego brali Państwo udział w spotkaniu?
Jeśli tak, czym są Państwo zainteresowani i jaką rolę chcieliby Państwo pełnić?
Cele misji glebowej w twoim regionie/kraju
Które cele Misji Glebowej są istotne dla Państwa region/kraju? Proszę zaznaczyć trzy z poniższej listy celów:
Wpływ instrumentów polityki
Biorąc pod uwagę 8 celów Misji Glebowej Unii Europejskiej, jakie instrumenty polityczne będą miały, Państwa zdaniem największy wpływ na osiągnięcie wyznaczonych celów? (klasyfikacja instrumentów politycznych wg IPBES dostępna na stronie: https://www.ipbes.net/policy-instruments]
Bariery i wyzwania w tworzeniu Living Labs
Co według Państwa jest istotną barierą lub wyzwaniem podczas tworzenia Żywych Laboratoriów w Państwa regionie?
Oceń wydarzenie w skali od 1 (źle) do 5 (doskonale) 
Questions 1 - źle 2 - przeciętny 3 - zwyczajny 4 - Dobry 5 - doskonale
Formuła imprezy
Czy uważają Państwo, że format wydarzenia jest zadowalający w odniesieniu do czasu trwania i jakości treści?
Jakie według Państwa mogłoby być pozytywne podejście do konstruowania Żywych Laboratoriów w sposób oparty na współpracy i wspólnym zarządzaniu w Państwa regionie?
Jak pomocne było wydarzenie?
Czy znają Państwo jakieś doświadczenia lub dobre praktyki? Proszę podać szczegóły lub link
Themes and potential attendance to thematic events
Czy byliby Państwo zainteresowani dodatkowym wydarzeniem o określonej tematyce w ramach tworzenia Żywych Laboratoriów? Jeśli tak, proszę wybrać od jednego do trzech zagadnień