Living Labs med fokus på markhälsa

Living Labs med fokus på markhälsa

Datum och tid

24 april 2024 kl. 10:00 – 13:00 (Online 10:00 - 11:10)

Plats

Det kommer finnas möjlighet att delta på plats på SLU:s tre Campus samt ta del av presentationerna via länk under första timmen.

  • SLU Ultuna, Sal P, Ulls hus
  • SLU Umeå, Vita havet, Institutionen för Skogens Ekologi
  • SLU Alnarp, Stora Sessions salen, på Slottet Alnarp

Registrering: Senast 19 april för deltagare på plats och 23 april för deltagare online.

 

REGISTRERA DIG HÄR

 

Program kl 10:00-13:00
Välkomna! Introduktion till Mission Soil och Living Labs
Johannes Larson och Jennie Barron, Sveriges lantbruksuniversitet
Jonathan Nylander, Vinnova
Vad krävs för en bra ansökan och hur kan en nationell kontaktperson (NCP) hjälpa till?
Jostein Hertwig, Ekodistrikt Sörmland
Ekodistrikt Sörmland
Lena Holm, Odling i Balans
Odling i Balans
Johannes Larson, Sveriges lantbruksuniversitet
Hur kan NATI00NS stödja er i ansökningsprocessen?
För deltagare på plats i Uppsala, Umeå och Alnarp
Workshop: utveckla ett Living Lab
Avslutning - lunch för deltagare på plats

 

Hur kan vi i Sverige vara med och skapa Living Labs med fokus på markhälsa för att möta regionala utmaningar?

EU har identifierat markhälsa som en av de stora framtidsutmaningarna inom EU och arbetar hårt för en utveckling där vi på ett hållbart sätt tar del av och bevarar markens ekosystemtjänster. För att främja innovation och förändring kopplat till EU:s Mission: A Soil Deal for Europe gör EU nu stora satsningar på Living Labs, där lokala intressenter ska samverka för att hitta lösningar på regionala utmaningar relaterat till markhälsa.

Inom EU-projektet NATI00NS är målsättningen att bidra till att det etableras 100 Living Labs inom EU med fokus på markhälsa. Välkommen att delta på plats i Uppsala, Alnarp eller Umeå den 24 april för att hitta samarbetspartners och ta del av information om EU:s Mission soil, Living Labs och tips inför ansökan om att etablera ett Living Lab. Du kan också ta del av presentationerna via länk.

Du kommer att få nödvändig kunskap för att kunna vara med och utveckla Living Labs, skapa nätverk över regionala och nationella gränser samt höra hur andra initiativ arbetar med samskapande av kunskap.

Seminariet kommer inleds med information om Soil Mission, Living Labs och vad NATI00NS kan bidra med.

Därefter presenterar Jonathan Nylander från Vinnova sin roll som NCP för Soil mission och vad som behövs för en bra ansökan.

Dessutom får vi två konkreta exempel av Living Labs representerat av Odling i Balans och Ekodistrikt Sörmland som delar med sig av deras erfarenheter av Living Labs. Om du deltar på plats i Uppsala, Alnarp eller Umeå avslutas seminariet med en workshop och efterföljande lunch.

För mer information och frågor, vänligen kontakta Johannes Larson - johannes.larson[at]slu.se eller Elin Warm - elin.warm[at]slu.se.

Redan nu kan du visa upp ditt intresse för att hitta partners via NATI00NS nätverksplattform. Skapa en profil och marknadsför era kompetenser och idéer för Living Labs.

NÄTVERKSPLATTFORM

National event
-
Det kommer finnas möjlighet att delta på plats på SLU:s tre Campus samt ta del av presentationerna via länk under första timmen.

Organisers

SLU