NATI00NS – Zdravo zemljište, zdrav život - predstavljanje prilika fondova Evropske Unije za projekte koji se bave unapređenjem zemljišta - 2024

NATI00NS – Zdravo zemljište, zdrav život - predstavljanje prilika fondova Evropske Unije za projekte koji se bave unapređenjem zemljišta - 2024

11. jun 2024. godine sa početkom u 11 časova

Sala I-16 u zgradi Rektorata Univerziteta u Novom Sadu, Dr Zorana Đinđića 1, Novi Sad, Srbija & online

Evropske Misije su nova inicijativa programa za istraživanje i inovacije Horizont Evropa, koji traje od 2021. do 2027. godine. Cilj Misije „Sporazum o zemljištu za Evropu“ je da bude pionir, demonstrator i katalizator tranzicije ka zdravim zemljištima do 2030. godine, kroz ambiciozne akcije u 100 živih laboratorija. Finansiranje koje se obezbeđuje za implementaciju Misije Zdravlje Zemljišta predstavlja veliku priliku za srpske entitete posvećene zdravlju zemljišta.

Institut BioSens  organizuje nacionalni događaj o implementaciji Živućih Laboratorija Misije Zdravlje Zemljišta u Srbiji, pod okriljem programa Horizont Evropa, koji će se održati u utorak, 11. juna 2024. godine, od 11 časova do 14 časova, u zgradi Rektorata Univerziteta u Novom Sadu, sa mogućnošću pristupa na daljinu.

Pored toga, biće predstavljena inicijativa za praćenje pokazatelja zdravlja zemljišta. Ova inicijativa uključuje poljoprivrednike i mlade kao čuvare održivosti zemljišta, koji će zajedno pratiti indikatore zdravlja zemljišta na teritoriji Vojvodine. Ova aktivnost ima za cilj da osnaži lokalne zajednice i unapredi održivo upravljanje zemljištem kroz aktivno učešće različitih zainteresovanih strana.

Kome je namenjen?

Istraživačima, poljoprivrednicima, šumarima i predstavnicima strukovnih udruženja, upravnicima i vlasnicima zemljišta, stručnjacima za razvoj urbanog prostora i planiranje zemljišta, kompanijama za hranu i bioekonomiju, udruženjima potrošača, lokalnim zajednicama, studentima, građanima, organizacijama civilnog društva uključujući nevladine organizacije, predstavnicima vlade i ostalim zainteresovanim stranama.

Pridružite nam se i budite deo transformacije ka zdravijem i održivijem zemljištu!

 

Anketa sa povratnim informacijama

 

Agenda

Vreme  
10:45 Registracija učesnika
11:00 Uvodna reč- Dajana Vujaklija, Institut BioSens
11:10 Misija Evropske unije “ Sporazum o zemljištu za Evropu ”, Milica Trajković, Institut BioSens
11:30 “ Živuće laboratorije i svetionici znanja za zdravlje zemljišta ”, Vladislava Grbović, Institut BioSens
12:00 “ Tematski fokus na otvorene pozive za živuće laboratorije u 2023. godini ”, Vladislava Grbović, Institut BioSens
12:15 Aktiviranje učesnika, Dajana Vujaklija, Institut BioSens
12:45 Pauza za ručak i umrežavanje
13:20 Projekat “ Čuvari zemljišta ” Jelena Jović, Tijana Barošević, Aleksandar Ivezić, Institut BioSens
14:00 Diskusija i zaključci

Događaj organizuje: Institut BioSens

National event
-
Sala I-16 u zgradi Rektorata Univerziteta u Novom Sadu, Dr Zorana Đinđića 1, Novi Sad, Srbija & online

Organisers

Biosense Institute