Misia Pôda s vami počíta! - Slovensko

Misia Pôda s vami počíta! - Slovensko

Misia EÚ Dohoda o pôde pre Európu vedie prechod k zdravej pôde prostredníctvom s cieľom zavedenia efektívnej siete 100 živých laboratórií a majákov a spoločného vytvárania poznatkov, testovania riešení a demonštrácie ich hodnoty v reálnych podmienkach.

V tomto kontexte organizuje národná kancelária HORIZONTU CVTI SR v spolupráci s Národným poľnohospodárskym a potravinárskym centrom a konzorciom projektu NATI00NS národné podujatie zamerané na angažovanosť v misii, regionálne potreby a podporu nadväzovania kontaktov, ale aj na predstavenie príležitostí na predloženie žiadostí v rámci otvorenej výzvy Misie Pôda.

Podujatie je určené výskumníkom, poľnohospodárom, lesníkom, zástupcom profesijných organizácií, poradcom, správcom a vlastníkom pôdy, územným plánovačom, potravinárskym spoločnostiam, spoločnostiam z oblasti biohospodárstva, spotrebiteľským združeniam, miestnym komunitám, pedagógom, kultúrnemu a kreatívnemu priemyslu, občanom, mimovládnym organizáciám, ale aj zástupcom štátnym inštitúcií.

V prípade záujmu sa môžete zaregistrovať na online platforme na vyhľadávanie partnerov, kde sa môžete spojiť s potenciálnymi partnermi z rôznych krajín s cieľom vytvoriť živé laboratóriá a konzorciá.

Prieskum spätnej väzby

Presentations

Agenda

Time Session
 9:30 – 10:00 Príchod a pripájanie (hybrid)
10:00 – 10:10 Otvorenie a predstavenie spíkrov, Nataša Hurtová, HE NCP, CVTI SR
10:10 – 10:25

Misia Dohoda o pôde v kontexte politík EÚ, Jaroslava Sobocká, členka Rady Misie Pôda, NPPC

10:25 – 10:55

Living Labs, Beata Houšková, NPPC

10:55 – 11:15

Máme pôdu obrábať, alebo stačí na nej hospodáriť? Robert Dohál, PD Krakovany

11:15 – 11:30

Proces BIOGRADA: cirkulárne riešenie pre zdravú pôdu, bioodpad, energiu a poľnohospodárstvo, Miroslav Marynčák, Zdroje Zeme

11:30 – 12:00

Projekt NATI00NS – význam pre misiu pôda a národnú angažovanosť, Rafal Wawer, IUNG

12:00 – 12:20

Iniciatíva BIOEAST a podpora zapojenia do Misie Pôda, Dana Peškovičová, NCP SK BIOEAST, NPPC

12:20 – 12:50 Diskusia

Prieskum spätnej väzby

Matchmaking opportunities

National event
-
CVTI SR, Lamačská cesta 8A , Bratislava; konferenčná miestnosť 235

Organisers

IUNG
CVTI SR