Národné podujatie na podporu Misie Pôda - Slovensko

Banner Slovakia NEE event

Dohoda o pôde pre Európu predstavuje misiu transformácie na zdravú pôdu prostredníctvom živých laboratórií a majákov, ktorých vznik a fungovanie EÚ podporí.
Je to príležitosť pre všetky subjekty, ktoré chcú prispieť svojou  účasťou k prechodu na zdravú pôdu,  maximalizovali svoje aktivity a využiť svoj potenciál.  

V rámci projektu NATI00NS financovaného z programu Horizont Európa, sa v celej Európe uskutočňujú národné podujatia zamerané na zapojenie sa do propagácie misie EÚ „Dohoda o pôde pre Európu“ v národnom a regionálnom kontexte. 

Projekt NATI00NS poskytuje prístup ku kvalitným materiálom, informáciám a otvára diskusie o zriadení živých laboratórií (ŽL) s cieľom riešiť špecifické potreby v oblasti pôdy v rôznych miestnych podmienkach. V konečnom dôsledku je cieľom podporiť regionálne a národné orgány a organizácie pri podávaní žiadostí na výzvy Európskej komisie na predkladanie návrhov na „živé laboratóriá pre zdravie pôdy“.  

Podujatia je venované koncepcii „živých laboratórií“ (Living Labs - LLs) a „majákov“ (LHs) zameraných na zdravie pôdy a je otvorené pre všetky zainteresované strany, ako sú výskumní pracovníci, poľnohospodári, lesníci a zástupcovia ich profesijných združení, správcovia a vlastníci pôdy, územní plánovači, potravinárske a bio-ekonomické spoločnosti, spotrebiteľské združenia, miestne komunity, pedagógovia, kultúrny a kreatívny priemysel, občania, organizácie občianskej spoločnosti, mimovládne organizácie a zástupcovia vlády. 
 

Prieskum spätnej väzby

 

Agenda

Time Session
09.30 – 10.00

Registrácia účastníkov

10.00 – 10.10

Otvorenie a privítanie, IUNG-PIB

11.10 – 10.30

Predstavenie misie Pôda a projektu NATI00NS

10.30 – 10.50

Príklad dobrej praxe – živé laboratórium Voda dáva život - Rafał Wawer

10.50 – 11.05

Príklad dobrej praxe – prístup formou misií – Katarína Blicklingová, Bioeconomy Cluster

11-05 – 11.20

Živé laboratórium Dropie – Katarína Vajliková, Slovenská agentúra životného prostredia

11.20 – 11.40

Podpora NCP pri príprave žiadosti o grant a procese prípravy európskych politík - Nataša Hurtová, CVTI SR

11.40 – 12.00 Otázky a odpovede s Natašou Hurtovou and Rafałom Wawerom
12.00 – 12.10 Diskusia
12.10 – 12.40 Obed a networking

Zaregistrujte sa teraz

National event
-
AgroBiotechnologické centrum, areáli Slovenskej poľnohospodárskej univerzity, Nitre & online

Organisers

IUNG
ncp slovakia
LOGO CVTI_SRL