Национално събитие за повишаване на осведомеността - Регистрационен формуляр

Национално събитие за представяне на мисия “Пакт за почвите в Европа– Към създаването на 100 живи лаборатории и водещи решения”

  • Адрес: София, бул. "Кн. Мария Луиза" №58, етаж 2
  • В пространствата на Проджект Лаб, Зала Европа
  • Дата: 24.03.2023
  • Начало на регистрацията в 09:30 ч.
  • Откриване на събитието в 10:00 ч.

Събитията за национална ангажираност по проект “NATI00NS” целят да повишават осведомеността за мисията на ЕС "Сделка за почвите в Европа" сред националните и регионалните заинтересовани страни, като осигуряват достъп до достоверни по качество материали и информация, стимулиращи дискусиите относно най-добрите структури за живи лаборатории (Living Lab) (ЖЛ) за посрещане на регионалните нужди, свързани с почвите, и насърчават ранното намиране на партньори за междурегионални клъстери за създаване на живи лаборатории. Основната цел на мероприятието да се предостави подготовка на регионалните и националните заинтересовани страни за кандидатстване по поканите на Европейската комисия  за здрави почви чрез живи лаборатории.

Основна задача е да проучим стойността на почвите и да разберем значението на моделите за управление на земята във всички сектори и мащаби (местен, регионален, национален и т.н.), за да дадем възможност за възстановяване на почвите, като същевременно допринесем за намаляването на нетни нулеви емисии, ресурсно ефективни, интелигентни и кръгови системи за производство и потребление. Сесията е разработена по начин, включващ участници от различни сектори за да осъзнаят потенциалните ползи от кандидатстване  в дейностите на мисията.

Нашите експерти ще дадат указания относно концепциите и критериите за живи лаборатории (Living Labs) и светли къщи  (Lighthouses), посредством които се цели оздравяването на почвата, както се очаква в плана за изпълнение на мисията.

След мероприятието участниците ще бъдат по-уверени да предприемат действия за генериране на регионални обединения за създаването на живи лаборатории и включването им в трансгранични и европейски  мрежи за участие във възможностите за изграждане на капацитет в посока на конкурентни кандидатури за участие в поканата за предоставяне на проекти относно Европейската мисия за почвите.

На заинтересованите участници  ще се предостави достъп до специално създадена онлайн платформа за намиране на потенциални партньори от различни държави за създаване на живи лаборатории и консорциуми.

Някои въпроси във формуляра за регистрация имат изследователски обхват, който ще подпомогне за картографиране на интересите и знанията на заинтересованите страни по теми, свързани със здравето на почвата, и географското разпределение в Европа.
-    Съгласно GDPR, предоставям доброволно за обработката на данни за целите на научните изследвания.

fieldset
Падащо меню със списък
Вид на организацията ви
Върху кой тип земеползване вашата организация се фокусира най-много?
избор от няколко възможности
Върху коя скала на действие за земята вашата организация се фокусира най-много?
Избор с няколко възможности
Questions Експерт съм по темата Запознат съм с темата и имам пряк опит Запознат съм с темата, но нямам пряк опит Никога не съм чувал, не съм запознат с темата
Теми и потенциално участие в тематични събития [избор с няколко възможности]
Приемам, че по време на събитието могат да бъдат направени снимки и видеоклипове за целите на комуникацията и разпространението.
Приемам, че моите данни могат да бъдат споделени с други участници в събитието с цел информиране.
NATI00NS бюлетин
Желая да получавам актуализации от NATI00NS за предстоящи събития, новини за мисията за почвата, материали за обучение и др.
Информация за почвената мисия на ЕС
Желая да получавам информация за други инициативи, свържете се с Мисията на ЕС за почвите.
Политика за поверителност