Nationaal Engagement Evenement over de EU bodem missie - Nederland

Nationaal Engagement Evenement over de EU bodem missie - Nederland

Nationaal Engagement Evenement over de EU bodem missie - Nederland
Financieringsmogelijkheden voor en informatie over het opzetten van een Living Lab

  • Datum: 17 mei 2023 (10.00 – 13.00 uur)
  • Locatie: Aeres Hogeschool Dronten, Wisentweg 12, Dronten
  • Organisatoren: RVO, Deltares, WUR, Louis Bolk Instituut en Aeres Hogeschool Dronten op verzoek van het Soil Mission project “Nati00ns”.

De Europese Commissie lanceerde in 2021 de missie 'A Soil Deal for Europe' met als doel 100 Living Labs & Lighthouses door heel Europa op te richten om de transitie naar gezonde bodems in 2030 in te zetten.

Het NATI00NS-project, gefinancierd door het Horizon Europe-programma, organiseert ”National Engagement Events” in heel Europa om de bodemmissie te promoten en partijen te stimuleren om Living Labs voor gezonde, vitale bodems op te zetten.

Het doel van de bijeenkomst is om alle belanghebbenden betrokken bij bodem- en landbeheer met elkaar in contact te brengen om samen te gaan werken aan gezonde bodems in Living Labs. Het gaat om alle bodems, dus bodemgebruik in de landbouw, in de stad, in de natuur en in industriegebieden.   De workshop presenteert de tools en ondersteuning die NATI00NS levert om Living Labs voor bodemgezondheid op te zetten. Denk aan het speciale online matchmaking platform, te gebruiken om in contact te kunnen komen met potentiële partners in andere landen om gezamenlijk een voorstel in te dienen. Tenslotte wordt de EU-call hiervoor verder toegelicht.

De EU-middelen die beschikbaar komen voor de uitvoering van de bodemmissie zijn een mooie kans voor Nederlandse organisaties die zich inzetten voor bodemgezondheid. Dit Engagement Event is gericht op mensen uit het onderzoek, land- en bosbouw, voedingsbedrijven, stedenbouw en ruimtelijke ordening, wetenschapscommunicatie, bedrijven, beroeps- en consumentenverenigingen, onderwijs, maatschappelijke organisaties, NGO’s en (lokale) overheden.

Het Engagement Event in Nederland zal plaatsvinden op woensdagochtend 17 mei van 10.00 tot 13.00 uur bij de Aeres Hogeschool in Dronten. Na de lunch is er een mogelijkheid om deel te nemen aan een excursie naar de ‘Aeres Farms’. Op deze schoolboerderij is een aantal faciliteiten speciaal gericht op het meten en onderzoeken van bodemverdichting.

Plaatsen zijn beperkt voor fysieke deelname en met name voor de excursie. Deelnemers worden geselecteerd op basis van wie het eerst komt, het eerst maalt.

Feedback Survey

Agenda                                                       

When What Who Entity
9.30 Inloop met koffie/thee    
10.00  Opening    
10.05 Introductie EU Bodemmissie Jan Willem Erisman Leiden Universiteit, lid van de Soil Mission Board
10.25 Projecten ter ondersteuning van Europese Living Labs: PREPSOIL, HUMUS en SOILL-project Linda Maring;
Saskia Visser;
Chris Koopmans
Deltares;
WUR/ Climate-Kic;
Louis Bolk Instituut
10.45 Nationale bodem uitdagingen en kansen   Ministerie van I&W en LNV
11.00 Koffiepauze    
11.15 Fjildlab: veldlaboratorium in Noordoost-Fryslân Emiel Elferink Hogeschool Van Hall Larenstein
11.30 Living Labs: call 2023 Saske Hoving RVO
12.00 Tools voor het opzetten van Living Labs: het NATI00NS-project Saskia Visser WUR/ Climate-Kic
12.15 Engagement sessie over Living labs; discussie en vragen m.b.t. interesse & betrokkenheid van deelnemers    
13.00 Lunch    
14.00 Excursie    
National event
-
Aeres Hogeschool Dronten, Wisentweg 12, Dronten

Organisers

FUNDECYT-PCTEX
Aeres Hogeschool Dronten
Deltares
Louis Bolk Instituut
RVO
Wageningen University & Research