Национално събитие за устойчиви почви NATI00NS - Bulgaria 2024

National Engagement Event Bulgaria 2024

Национално събитие за устойчиви почви NATI00NS:

Една от мисиите на ЕС за опазване на почвите "EU Soil Mission" е една от новостите в програмата за изследвания и иновации "Horizon Europe" за 2021-2027 г. и е чудесна възможност за всички заинтересовани.

Това събитие е насочено към изследователи, фермери, лесовъди и представители на професионални асоциации, съветници, мениджъри и собственици на земя, специалисти по градско и пространствено развитие, хранителни и биоикономически компании, потребителски асоциации, местни общности, културни и творчески индустрии, граждани, граждански и обществени организации, включително НПО и представители на правителството.

Всички участници могат да се регистрират за събитието на онлайн платформата за намиране на партньори, където след това ще могат и да се свържат с потенциални партньори от различни страни, за да формират Живи лаборатории (Living labs) и консорциуми с други участници.

Feedback Survey

09:30 - 10:00 Посрещане и записване.
Регистрация на участниците
10:00 - 10:15 Откриване на събитието.
10:15 - 10:45 Проблемите на почвата (ерозия, загуба на биоразнообразие, загуба на плодородие и органично съдържание) и наука за почвата.
10:45 - 11:15 Решения за почвите от агрономическа и земеделскаточ перспектива - Георги Тончев - агроном от No Till and Reforestation Bulgaria
11:15 - 12:00

МИСИЯТА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ПОЧВИТЕ на проекта NATIOONS и сформиране на ЖИВИ ЛАБОРАТОРИИ и ВОДЕЩИРЕ РЕШЕНИЯ - Veselin Spasov - еколог и агроном

12:00 - 12:30 Европейски политики за опазване на Почвите, Екологични практили на земеделие.
12:30 - 13:30 Добри практики в градското земеделие.
13:30  - 14:30

Отворена среща - ЗАПОЗНАНСТВА, ОТВОРЕН РАЗГОВОР И ДИСКУСИЯ ЗА НАЧИНИТЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ  ЗА 100 ЖИВИ ЛАБОРАТОРИИ И ВОДЕЩИ РЕШЕНИЯ  - Елена Симина Лакатос и Веселин Спасов

Презентиране и даване на възможност на участници, които имат интерес за участие и сформиране на консорциум и зъсдаване на Жива лаборатория в България.

Камим ви заедно да бъдем част от промяната.

National event
-
ПОСОЛСТВО НА РУМЪНИЯ в Република България,  Улица "Михай Еминеску" 4, София

Organisers

IRCEM
No-Till Bulgaria LOGO
Embassy of Romania in the Republic of Bulgaria LOGO