NATI00NS Národní workshop pro půdní misi EU – Česká republika

NATI00NS Národní workshop pro půdní misi EU – Česká republika

Technologické centrum Praha uspořádá ve spolupráci s projektem NATI00NS, dne 18.6.2024 workshop s cílem zvýšit povědomí o evropské misi „Soil deal for Europe“. Cílem mise je přispět k ozdravení půdy v Evropě tak, aby do roku 2030 bylo 75 % půd v dobrém zdravotním stavu, resp. bylo dosaženo významného pokroku směrem ke zdravější půdě.

Na podporu splnění tohoto cíle vyhlašuje program Horizont Evropa specifické výzvy na předkládání projektů, do kterých se může zapojit široké spektrum zainteresovaných subjektů.

Ve výzvách bude mj. podpořeno ustavení tzv. živých laboratoří (Living Labs), které představují sítě míst pro experimentování v reálném prostředí, určených pro spoluvytváření znalostí a inovací na základě spolupráce vědců a místních aktérů a uživatelů půdy, kteří disponují znalostí lokálních podmínek. Konkrétní příklady Living Labs budou na semináři představeny.

Registrace

Hodina Session
10.30 – 11.00

Registration of participants

11.00 – 11.10

Welcome by the National Contact Point in the Czech Republic

11.10 – 11.30

Introduction and EU Soil Mission and NATI00NS project - Prof. Rafał Wawer The Institute of Soil Science and Plant Cultivation - State Research Institute, Poland

11.30 – 11.50

Czech National Contact Point opportunities and support

11.50 – 12.10

Example of Aqua da vida Living Labs - Prof. Rafał Wawer, The Institute of Soil Science and Plant Cultivation - State Research Institute, Poland

12.10 – 13.20

Demo sites with good soil health practices will be presented by Dr. Martin Mistr from the Research Institute for Soil and Water Conservation and Prof. Luboš Borůvka, head of the Department of Soil Science and Soil Protection at the Czech University of Life Sciences Prague

13.20 – 13.40

Q&A

13.40 – 14.20 Light lunch and networking

Registrace

National event
-
Technology Centre Prague, Ve Struhach 1076/27, 160 00 Prague 6

Organisers

IUNG
Technology Centre Prague (TC Prague)